NYHEDER

NYHEDS ARKIV

Æresbevisninger

De forskellige æresbevisninger man kan opnå eller blive tildelt under KRiFO – og tidligere FI

 

 

Forbundets Æresbevisninger

                                                                                                           

Spillernål:

Formet som forbundets bomærke og uddeles til medlemmer, der første gang officielt repræsenterer KRiFO (tidl. FI) i et sportsligt arrangement.

 

Bestyrelsesnål:

Formet som spillernål – men denne på rød baggrund. Nålen bæres af forretningsudvalgets medlemmer.

 

Ærestegn:

Formet som bestyrelsesnål – men omkranset af egeløv.

Tildeles af forretningsudvalget til personer, der har ydet en særlig indsats som aktiv og/eller som leder til gavn for idræts- og foreningslivet inden for kriminalforsorgen i Danmark eller lande med hvem, forbundet samarbejder.

 

 

Andre Æresbevisninger

AMBØG-pokalen:

En pokal i ægte sølv, der er skænket af Sis og Helge Ambøg.

Pokalen tildeles af forretningsudvalget til personer, der har ydet en særlig indsats for idrætten inden for Kriminalforsorgen i Danmark. Pokalen, der tildeles for et år ad gangen, kan ikke på to på hinanden følgende år uddeles inden for samme idrætsgren.

Med pokalen følger en skrivelse udfærdiget af forretningsudvalg.

Modtageren får – når pokalen efter et år afleveres til forbundet – en erindringspokal.

 

Formands-pokalen:

Pokalen er indstiftet og skænket i anledning af FIs 25 års jubilæum den 3. oktober 1995 af de 3 første formænd for FI:

 

Forsorgsleder    Frede Kruuse-Christiansen

Faglærer             Kaj Pedersen

Forsorgsleder    Preben Thygesen

 

Pokalen uddeles hvert 2. år på KRiFO’s (tidli. FI’s) ordinære repræsentantskabsmøde og omfatter perioden mellem repræsentantskabsmøderne.

Formandspokalen tildeles for at hædre indsatser i – eller indsatser til gavn for KRiFO’s (tidl. FI’s) formål og arbejde, klubber/foreningers formål og arbejde og/eller for kriminalforsorgens personales fysiske og sociale velfærd således:

 

a:            det helt særlige initiativ

b:           en flerhed af initiativer

c:            lang og tro tjeneste for FI som organisation

d:           større enkeltstående tjenester for FI som organisation

e:            lang og tro tjeneste for klub/forening under FI

f:            større enkeltstående tjenester for klub / forening under FI

g:           den helt exceptionelle idræts- eller aktivitetspræsentation