NYHEDER

NYHEDS ARKIV

Foreninger

 

Nedenfor ser du en hurtig oversigt over de tilsluttede foreninger.

Dette er en gammel oversigt og vil blive opdateret løbende. Opdateret d. 5/4-2017

 

Foreninger med hjemmeside:

Team ES (Ellebæk/Sjælsmark), tidligere Team IFAS 01.06.1996

http://www.team-es.dk

 

Foreninger:

IKF – Idrætsforeningen ved Københavns Fængsler                            13.03.1941

Statsfængslets Idrætsforening Enner Mark                                         20.05.1941

SIF Nyborg – Statsfængslets Idrætsforening Nyborg                         18.09.1941

Personale- og Idrætsforeningen Skjern Å                                             24.02.1948

Fængselsfunktionærernes Idræts- og Fritidsforening Sdr. Omme  30.03.1949

Idræts- og Funktionærforeningen Kragskovhede                                31.07.1950

Idrætsforeningen Statsfængslet Møgelkær                                            01.06.1954

Idræts- og Personaleforeningen Statsfængslet Renbæk                     18.12.1974

SIR – Statsfængslets Idrætsforening Ringe                                            15.12.1975

IHS – Idrætsforeningen ved Horserød Statsfængsel                            28.04.1976

Team ES (Ellebæk/Sjælsmark), tidligere Team IFAS                         01.06.1996

Sportsforeningen Søbysøgård                                                                   16.03.1984

IFA – Idrætsforeningen Fynske Arresthuse                                            11.02.1985

IAÅ – Idrætsforeningen ved Arresthuset i Århus                                  07.03.1985

DPF – Direktoratets Personaleforening                                                  10.05.1989

ISJ – Idrætsforeningen Statsfængslet i Jyderup                                    13.04.1990

KUC – Personale og Idrætsforeningen for KUC                                     10.10.2002

IMVA – Idrætsforeningen Midt-Vestjyllands Arresthuse                    27.03.2003

Vejle – Personale og –idrætsforeningen Arresthuset i Vejle                21.05.2003

KifØ – Kif-afdelingen i Østjylland                                                              06.01.2011

PAV – Personaleforeningen Avedøre                                                                   2007

PIVOS – Personale og Idrætsforeningen ved Område Sjælland          27.03.2015

PIFK – Kriminalforsorgens Personale og Idrætsforening Kolding      08.04.2015

PIFH – Personale og Idrætsforeningen ved områdekontor Hobro     03.03.2016

KIKA – Kultur & Idrætsforeningen ved Køge Arrest                              02.05.2017