NYHEDER

NYHEDS ARKIV

Historie

 

Personalet rundt om i fængslerne har gennem mange år dyrket sport med og mod hinanden.

De første mange år var der ikke et overordnet forbund, men det var foreningerne rundt på tjenestestederne der sørgede for at kollegerne mødtes i ædel kappestrid.

I 1970 stiftede man i Danmark Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund (FI)

Det var FI der i sommeren 1976 indbød et par repræsentanter fra Sveriges Kriminalvård til et møde omkring fremtidig nordisk samarbejde.

Det blev også starten til at Sverige i 1978 etablerede en ”riksorganisation för kriminalvårdsidrott” – Svenska Kriminalvårdens Idrottsförbund (SKIF).

Norge og Finland er efterfølgende kommet med i samarbejdet, men først i 1995 fik Norge et egentligt forbund Fengselsvesenets Idrettsforbund (FIF).

Finland har ikke et rigsforbund, men samarbejdet er sket via en kontaktperson i styrelsen.

 

Indtil 1990 var det kun herrerne der deltog, men siden 1991 har vore piger også været med i fodbold og siden 1992 i håndbold.

Det har ændret stævnerne positivt. De er blevet dobbelt så store, men økonomisk har det betydet en væsentlig stigning i udgifterne.  Det er dog af stor betydning socialt, at vore piger deltager.

 

Nordiske mesterskaber i enten fodbold eller håndbold afvikles hvert år. Fodbolden i de år hvor årstallet er ulige og håndbolden hvor årstallene er lige.

 

Derudover er der stor forskel på hvilke aktiviteter og sportsgrene de enkelte lande har.

Naturen, kulturelle og fysiske forhold gør, at det spænder vidt.

Fra skiløb over innebandy og skydning til dart og fiskeri.

 

Grundlaget for sporten og samarbejdet bygger på den meget stor værdi, det har for kollegerne rundt i landene at kunne mødes socialt uden for tjenesten.

 

Skiftende repræsentanter / ledere har gennem alle årene været enige om, at fastholde det nordiske samarbejde og prioritere dette højest, fremfor at tage et samarbejde op med andre lande.

 

De respektive landes styrelser prioriterer ligeledes samarbejdet på tværs af landegrænserne højt. Men det er vigtigt, at vi igen og igen gør dem opmærksom på værdien af det nordiske samarbejde.

 

Der er også et fagligt islæt når vi mødes. Vi ser og hører om de andres måder at gøre tingene på og får måske en større forståelse for arbejdet – tingene kan sættes i perspektiv.

 

Har man deltaget i et nordisk mesterskab glemmer man det aldrig – det er en positiv oplevelse for livet.

 

 

Den 1. oktober 2010 besluttede et enigt repræsentantskab, at foretage navneændring fra Fængselsfunktionærernes Idrætsforbund (FI) til Kriminalforsorgens Idrætsforbund (KRIFO).

Forretningsudvalget anbefalede navneskiftet fordi fængselsfunktionærbegrebet havde en anden og mere samlende betydning da forbundet blev stiftet for 40 år siden.

Siden blev gruppen af fængselsbetjente ændret til fængselsfunktionærer og dermed har mange fra de civile grupper i Kriminalforsorgen siden været af den opfattelse, at forbundet var for den uniformerede gruppe.

 

Med navneskiftet har det således primært været et ønske om at signalere, at forbundet altid har været og fortsat er

 

for alle ansatte i Kriminalforsorgen!